top of page

Min berättelse

Jag är Anna Pelkonen, specialistläkare i medicin och docent inom barnsjukdomar och barnallergologi. Jag är för närvarande verksam på HUS som administrativ överläkare på inflammationscentrumet där jag även har patientmottagningar.

 

Vid sidan av mitt huvudarbete jobbar jag som privatläkare på Pikkujätti. Det bästa med privatmottagningen är långa vårdrelationer och den flexibla serviceorganisationen. Jag har också forskat aktivt och skrivit medicinska artiklar. Mina tidigare arbetsställen är Jorv och i Lojo sjukhus.

 

Jag gillar mångsidigheten och möjligheten att inverka på hur specialsjukvården fungerar. Det är också intressant att utveckla samarbetet mellan specialvården och primärvården. Särskilt mycket tycker jag om patientarbete och att arbeta med barn och deras föräldrar.

 

Min man är en diplomingenjör och biogasforskare. 

Jag har sex barn och fem barnbarn. Mina dagliga resor gör jag till fots, på cykel och vid behov med en biogasbil. Somrarna i min barndom tillbringade vi tiden på kusten vid Bottenviken, i min fars hembygd. Min fascination för den österbottniska naturen, havet, träsk och skogar har sina rötter i den tiden.

 

Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet eftersom jag vill vara aktivt delaktig i en betydande förändring av det finländska social- och hälsovårdssystemet. Jag vill använda den erfarenhet jag skaffat mig under min karriär för att utveckla social- och hälsovården som helhet, utan att glömma räddningstjänsten och andra organisationer inom området.

Tohtori Anna Pelkonen
Anna Pelkonen HUS Aluevaalit 2022_edited.jpg

Välfärdsområdesvalen:

 I välfärdsområdesvalen väljs välfärdsområdesfullmäktige och suppleanter till välfärdsområdena. Välfärdsområdet är en ny administrativ nivå som infördes genom social- och hälsovårdsreformen.

 

Primärsjukvård, specialsjukvård, socialtjänst och räddningstjänst kommer från och med mars 2022 att slås samman och förvaltas som en enhet. Ansvaret för att organisera dessa tjänster överförs till välfärdsområdena från och med 2023. De bestämmer verksamhetsmodeller, användning av resurser och bestämmer var tjänsterna skall placeras. Som ni ser, är förändringen är stor.

 

Nu är det väldigt viktigt att rösta in de mest kompetenta beslutsfattarna i välfärdsområdesvalen.

Vi behöver alla välfungerande social-och hälsovårdstjänster. Avsikten med reformen är att patienter som är i kö skall få vård, att resurserna ska räcka till samt ökad valfrihet inom vården. Jag vill särskilt fokusera på att förbättra tillgängligheten och kvalitén för de mest utsatta, det vill säga de äldre och unga.

Mina valteman kort:

 

1.     Jämlik och lättåtkomlig psykiatrisk vård för barn och unga

2.     Tydliga Sote-tjänster för äldre

3.     Ett fungerande servicenätverk i samarbete mellan offentlig och privat sektor

4.     Människan först och främst och som en helhet

Aluevaalit 2022 Länsi-Uusimaa_edited.jpg
Länsi-Uusimaa Aluevaalit 2022
Anna Pelkonen Aluevaaliehdokas 2022_edited.jpg
Anna Pelkonen Aluevaalit 2022 koira_edited.jpg

Tutustu työkokemukseeni, opiskeluhistoriaani, luottamustehtäviini sekä artikkeleihin.

Anna Pelkonen.png
Anna Pelkonen.png

Tutkimus

bottom of page