top of page

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva uusi hallinnollinen porras. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut ja pelastustoimi yhdistyvät ja niitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena maaliskuusta 2022 alkaen.

 

Vastuu kyseisten palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille vuodesta 2023 alkaen. Ne määräävät toimintamallit, resurssien käytön ja päättävät palvelujen sijainnit. Muutos on suuri. Viimeksi yhtä suuri muutos tapahtui kansanterveyslain tullessa voimaan vuonna 1972. Kaikki me tarvitsemme toimivia sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja.

Nyt on todella tärkeää äänestää aluevaltuustoon asiantuntevimmat päättäjät. Tasa-arvoiset ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille, selkeät sote-palvelut ikäihmisille, toimiva palveluverkosto julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ja Ihminen ensin ja kokonaisena ovat vaaliteemani.

Anna Pelkonen Aluevaalit 2022

Äänestä Anna Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon.

”Potilaat jonosta hoitoon, rahat riittämään myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ja ikäihmisten hoitoon valinnanvapaus säilyttäen”

Anna Pelkonen HUS.jpg

ANNA äänesi

Olen Anna Pelkonen. Koulutukseltani olen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Olen erikoistunut lastentauteihin ja edelleen lasten allergologiaan. Olen tehnyt myös aktiivisesti tutkimusta. Toimin tällä hetkellä HUSissa tulehduskeskuksen hallinnollisena ylilääkärinä, teen potilastyötä ja sen lisäksi työskentelen Pikkujätissä yksityislääkärinä. Pidän työstäni, sen monipuolisuudesta, mahdollisuudesta vaikuttaa erikoissairaanhoidon prosesseihin ja kehittää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Erityisesti nautin potilastyöstä ja työskentelystä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Yksityisvastaanoton mahdollistamat pitkät hoitosuhteet ja joustava palveluorganisaatio ovat parasta työssäni.

Laaja-alainen kokemukseni, koulutukseni ja työntäyteinen elämäni käytännön töiden parissa ovat tehneet minusta hyvin verkostoituneen arjen osaajan. Pystyn hallitsemaan isoja kokonaisuuksia ja sietämään painetta. Asiantuntijuuden ja kokemuksen tuoman tiedon avulla olen viime vuosina päässyt kehittämään terveydenhuollon prosesseja, olen sitoutunut ja väsymätön ongelmanratkaisija. Osaan ideoida, tarttua toimeen ja myös saattaa asiat loppuun. Nautin lähes mahdottomilta tuntuvista tehtävistä ja niiden ratkaisemisesta. Haluan toimia ihmisen enkä järjestelmän hyväksi. Erityisen tärkeää olisi ainakin jossain terveydenhuollon portaassa kohdata ihmisen kokonaisena, ei toisistaan erillisten tilojen/sairauksien kotina. Palveluiden kenttä on usein varsin pirstaloitunut, byrokraattinen ja osa-alueiden yhteistoiminta on vähäistä, jolloin kokonaisuuden hallinta nuorille ja erityisesti ikäihmisille on haastava. 

Aluevaaliehdokkaaksi ryhdyin, koska haluan olla aktiivisesti mukana suomalaisen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmän merkittävässä muutoskohdassa. Haluan käyttää työurani aikana kertynyttä asiantuntemusta ja kokemusta sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuuden kehittämiseen pelastustoimea ja järjestökenttää unohtamatta.  Tavoitteenani on kotialueeni Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali-ja terveydenhuollon toimivan palveluverkoston luominen siten, että jo nyt hyvin toimivat palvelut säilyvät ja ongelmiin tartutaan. Potilaat jonosta hoitoon, rahat on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja valinnanvapaus on säilytettävä. Haluan erityisesti keskittyä parantamaan haavoittuvimman väestönosan eli ikäihmisten ja lasten ja nuorten palveluja. Tämä helpottaa myös työssäkäyvien ihmisten taakkaa.

Vaaliteemani lyhyesti:

1.  Tasa-arvoiset ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille

2.  Selkeät sote-palvelut ikäihmisille

3.  Toimiva palveluverkosto julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä

4.  Ihminen ensin ja kokonaisena

Aikataulu

11.1.2022 klo 16

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

päättyy

12. – 18.1.2022

Ennakkoäänestys kotimaassa

12. – 15.1.2022

Ennakkoäänestys ulkomailla

23.1.2022

Aluevaalien vaalipäivä

Tukijat

markus torkki_2.jpg

Anna on kokenut ja verkostoitunut terveydenhuollon ammattilainen.

Erinomaisena käytännön lääkärinä hän on osaa kuunnella hyvin ihmisiä ja ratkaista ongelmia järkevästi. Hänelle on tärkeää kohdata ihminen  kokonaisena, ei toisistaan erillisten tilojen / sairauksien kotina. Anna muodostaa näkemyksensä analyyttisesti, tietoon pohjaten, ajatellen myös kustannuksia. Vastuullisessa ylilääkärin tehtävässään hän on pitkäjänteisesti kehittänyt tehokkaasti terveydenhuollon prosesseja. Annan kykyjä ja kokemusta tarvitaan aluevaltuustossa!

Markus Torkki, Erikoislääkäri

image003_edited_edited.jpg

Olemme tunteneet Annan jo vuosikymmeniä. Hän on lojaali ja reilu ystävä sekä huomaavainen ja aito kanssakulkija.  Anna rakastaa työtään ihmisten parissa ja on käytännönläheinen ja kärsivällinen asioiden loppuunsaattaja.  Arvostamme Annan tinkimätöntä periksiantamattomuutta asioissa, joita hän ajaa mm pienimpien sekä heikoimpien puolesta. Anna on luotettava moniosaaja ja rautainen ammattilainen, jonka haluamme rakentamaan uutta sotea ja turvaamaan tulevaisuuden palvelumme 

Aluevaalikampanjan tukiryhmä 

Margot Ketola.jpg

Anna on luotettava ja ihmisläheinen puolustaja. Hän ottaa asian kuin asian hoitaakseen, ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Anna näkee asiat kokonaisvaltaisena, hänellä on auttavat kädet ja sydän. 

Yhteiskuntamme tarvitsee Annan kaltaista vaikuttajaa, joka näkee ja tuntee ihmisen kokonaisuutta unohtamatta.

Margot Ketola, lähihoitaja ja perheenäiti

Eija Hiltunen-Back.jpg

Annalla on vankka kokemus eri tehtävistä terveydenhuollossa ulottuen potilastyöstä hallintotehtäviin. Hän on perehtynyt terveydenhuollon rakenteisiin, päätöksentekoon ja tuntee hyvin myös perusterveydenhuollon haasteet.  Anna osaa perustella mielipiteensä selkeästi, mutta myös kuunnella muita.  Tuleva sote-uudistus tarvitsee tällaisia asiantuntijoita, jotka kykenevät tekemään päätöksiä paitsi järjellä myös sydämellä toimivamman terveydenhuollon parhaaksi. 

Eija Hiltunen-Back, kollega

bottom of page